SISTEM HIBRID CATALITIC/FOTOCATALITIC DE DECONTAMINARE ECHIPAMENTE SENSIBILE - DETOXSENS

DATE GENERALE

Instituţia finanţatoare: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, al Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, CNCS-UEFISCDI

Programul de finanțare: Planul Național III (PN III),

Programul 2: Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare

Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare

Instrumentul de finanțare: Transfer la operatorul economic PTE-2019

Codul proiectului: PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0241

Contract nr. 9PTE din 18/05/2020

Durata proiectului: 24 luni: 18.05.2020 - 17.05.2022

Bugetul proiectului: 1.488.100,00 Lei (din care 299.100,00 Lei cofinanţare)


Echipa de cercetare

Coordonator: SC STIMPEX SA

Director General: Ing. Marcel Istrate

Director proiect: Dr.ing. Vasile Șomoghi

Partener: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR BUCURESTI RA

Director General: Dr. Ionuț Marius Enculescu

Responsabil proiect: Dr. Ștefan Neațu


Scopul proiectului: Proiectul DETOXSENS („Sistem hibrid catalitic/fotocatalitic de decontaminare echipamente sensibile”) are ca scop realizarea de tehnologii industriale inovatoare de decontaminare a echipamentelor sensibile (panouri de control echipamente electronice, computere, senzori și sisteme electro-optice, etc.), militare și/sau civile, bazate pe sisteme hibride catalitice/fotocatalitice pentru decontaminarea agenților chimici de luptă reali.

Obiectivele proiectului: Obiectivul general al acestui proiect este dezvoltarea unor dispozitive bazate pe sisteme hibride catalitice/fotocatalitice eficiente în decontaminarea agenților chimici de luptă și a simulanților acestora, care trebuie să combine următoarele proprietăți: (i) decontaminarea să aibă loc rapid în condițiile utilizării unor suspensii de pulberi fotocatalitice și în absența unor substanțe chimice de sacrificiu, (ii) decontaminarea trebuie să se desfășoare în condiții ambiante, prin transformarea agenților chimici de luptă și a simulanților acestora în produși de reacție netoxici sau mult mai puțin toxici, și (iii) aceste sisteme trebuie să fie prietenoase cu mediul, necorozive, iar sinteza lor să se poată realiza în cantități mari printr-un proces simplu utilizând materii prime cât mai ieftine posibil. Pentru cazul agenților chimici de luptă este foarte importantă prezența unui mediu optim care să faciliteze desorbția/dizolvarea (decontaminarea) agentului chimic de pe suprafața contaminată.

Proiectul prezintă o serie de obiective specifice, valorificabile în aplicații specifice cu caracter militar și/sau civil de către structuri specializate ale Ministerului Apărării Naționale și ale Sistemului Național de Apărare:

- O1. Prepararea la scală largă a componentei hibride catalitice/fotocatalitice din sistemul de decontaminare;

- O2. Transferul procesului de fabricației a produsului de decontaminare bazat pe sisteme hibride catalitice/fotocatalitice la operatorul economic S.C. Stimpex S.A.;

- O3. Introducerea dispozitivelor realizate în cadrul proiectului în înzestrarea armatei;

- O4. Fabricarea la scală largă a acestor dispozitive astfel încât să asigure cererea la nivelul structurilor specializate ale Ministerului Apărării Naționale și a altor structuri operative ale Sistemului Național de Apărare.


Etape de realizare a proiectului:

1 Elaborare tehnologie de fabricație la nivel industrial DETOXSENS18/05/2020 - 30/12/20202 Execuție lot prototip industrial DETOXSENS31/12/2020 - 30/12/20213 Testarea și evaluarea lotului prototip industrial DETOXSENS31/12/2021 - 17/05/2022


REZULTATE OBȚINUTE


Etapa I – 2020 - Elaborare tehnologie de fabricație la nivel industrial DETOXSENS


Activități:

A1.1. Analiza tehnologiei de fabricație a modelului experimental și stabilirea cerințelor pentru trecerea la nivel industrial. Alegerea compoziției optime pentru suspensia de decontaminare.

A1.2. Elaborare specificație de fabricație prototip industrial DETOXSENS și stabilirea necesarului de utilaje și echipamente pentru instalația pilot industrial. Stabilirea fluxului tehnologic.

A1.3. Stabilirea variantelor constructive pentru dispozitiv, funcție de capacitate lui (200 și 1000 mL).

A1.4. Reproiectarea dispozitivului în funcţie de cerinţele rezultate din parcurgerea activităţilor anterioare și a specificației de fabricație prototip industrial.

A1.5. Stabilirea condiţiilor de funcţionare relevante pentru dispozitiv.

A1.6. Diseminarea rezultatelor cercetării.


Livrabile:


D1

Raport necesar tehnologie

I/1.1

D2

Specificație de fabricație prototip industrial

I/1.2

D3

Documentație de execuție prototip industrial

I/1.3

D4

Document condiții de funcționare relevante

I/1.4

Postari Importante
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Postari Recente
Arhive
Cauta in functie de Interes
No tags yet.

REGISTRUL COMERTULUI DIN ROMANIA NR. J40/2078/1991; CIF RO 326768; CAPITAL SOCIAL: 4.142.505 LEI

Copyright © 1991 - 2014 S.C. STIMPEX S.A. potrivit Legii nr. 8/1996